Новогодишна работилница со родители 2019

Нашите вредни првачиња, заедно со  родителите и одделенскиот раководител, Дијана Илиевска, креираа „магични" новогодишни катчиња.

Креативноста, соработката, учењето преку игра, како и практичната и проектна работа се дел од нашите образовни цели, кои ги остваруваме со заедничка посветеност и мотивација.