Интервју со директорот на ООУ „Кирил и Методиј" 2019

Во рамки на Еразмус+ проектот, учениците направија интервју со директорката на нашето училиште за нејзиниот професионален и кариерен развој.
Таа искрено и со задоволство им раскажа на учениците за нејзиното образование, успеси и предизвици. На учениците им ја пренесе пораката дека не е важна професијата што ќе ја избереме, туку да научиме да го дадеме најдоброто од себе и да научиме да бидеме луѓе со вистински хумани вредности.