Тестирање за стипендии 2019

Нашите ученици од IX одделение, Кристијан Трајковски, Александар Димковски и Филип Георгиев полагаа математика и физика, под менторство на наставниците Јасмина Јездиќ и Габриела Јорданов, во просториите на П.С.У. „Јахја Кемал" - Скопје, каде се одржа тестирање за добивање стипендија. 

Им посакуваме успешно пласирање и се гордееме со нивната желба за креирање нови можности со вложување труд, работа и надградба на своите знаења.