Обука за инклузивно образование 2019 - 2

Втор ден од обуката за инклузивно образование - дискусија за начин на изработка на индивидуален образовен план за ученици со посебни образовни потреби во рамки на наставниот процес.