Европа зема здив 2019 - 10

Проект Еразмус+: Европа зема здив / Erasmus+ Project: Europe Takes a Breath

22.11.2019

Зошто исчезнале диносаурусите? Како нарушувањето на балансот во природата влијае врз различните видови? Зошто прекинувањето на синџирот на исхрана доведува до уништување на сите алки, особено во погорните делови? Што е тоа биодиверзитет? ...

Петтиот ден на Крит го започнавме во Природно научниот музеј ... диносауруси во природна големина ... симулација на земјотрес како последица климатските промени предизвикани од загадувањето...музеј на илузии креација на човечкиот ум... Чудесно доживување за сите нас ... Денот заврши во просториите на Гимназијата домаќин каде прогласивме лого на Проектот, поделивме сертификати и награди и се договоривме за следна средба во Шпанија. Логото на нашите ученици освои трета награда...Останаа многу неодговорени прашања кои ќе ги разрешуваме на следните средби...