Дополнителен час среќа 2019

Нашето училиште се вклучи во проектот „Дополнителен час среќа”, организиран од Црвен Крст - Гази Баба.
Целта на проектот е образовна поддршка на деца со потешкотии во учењето преку реализација на дополнителни часови од страна на волонтери од Црвениот Крст.
Проектот ќе се реализира во текот на учебната 2019/20 година.