Средба во Неапол, Италија 2019

Во периодот од 04-08.11.2019 година, во рамки на Еразмус+ проектот "Broken Family Children" се реализира мобилност во партнер-училиштето во Италија. Наставниците присутни на оваа средба се запознаа со образованието и културните знаменитости во Неапол, како и со дел од спортските активности кои се практикуваат во училиштето како успешен инклузивен метод и имаа можност да посетат интегрирани (CLIL) часови.