Отворен ден по Граѓанско образование 2019

За време на отворениот ден по Граѓанско образование во ООУ Кирил и Методиј, учениците ги претставија младинските иницијативи на кои работеа во изминатиот период. Меѓу темите кои учениците ги обработуваат се екологијата, како и спречувањето на насилство и дискриминација за зголемување на безбедноста во училиштето.