Земи книга - подари книга 2019

Едно катче во училиштето, достапно за сите...мало, а всушност многу големо, бидејќи негува вистински вредности и развива свест за значењето на читањето во развојот на личноста...некои работи не се купуваат со пари, а без нив сме многу сиромашни...