Златно славејче 2019

Посета на учениците од одделенска настава на детскиот фестивал „Златно славејче" во Македонска филхармонија