Пречек на партнерите од Полска 2019

Добредојде на нашите партнери од Полска!
Денес (19.10.2019) пристигнаа учениците, наставниците и директорот од училиштето од Полска, кои се дел од Еразмус+ проектот "Млади претприемачи".
Училишната агенда е полна со активности, работилници, посети на музеи, компании и ќе се реализира од 21-25.10.2019.