Дводневна екскурзија (втор ден) 2019

На вториот ден од дводневната екскурзија со учениците од VI одделение се реализираше посетата на манастирите Водоча и Вељуса, како и прошетка низ централното подрачје на Струмица. 

Последна дестинација за посета е градот Радовиш, откаде учениците се враќаат назад кон Скопје.