Креативна мултикултурна работилница 2019

Во рамки на Отворениот ден за граѓанско образование, на 30.09.2019 година беше реализирана креативна мултикултурна работилница на тема Ненасилство, на која учениците од централното и подрачното училиште твореа песни, есеи, цртаа и пишуваа пораки и фрази на пет наставни јазици.