Европски ден на јазиците 2019

По повод Европскиот ден на јазиците, на 30.09.2019 година се реализираа активности со учениците од централното и подрачното училиште.
Тема на настанот беше ,,Комуникацијата низ времето", со работилници на 5 јазици (македонски, албански, англиски, германски и француски), насловени:
- "Здраво" насекаде во светот
- Јазикот на камен
- Писма до светот
- Мудри мисли и изреки
- СМС-зборови