Избор на Ученик-правобранител 2019

На 30.09.2019 година, Комисијата за евалуација на пријавите за Ученик-правобранител и неговите заменици, според критериумите за избор, едногласно ја прогласи ученичката Анастасија Антовска (VIII-2) за Ученик-правобранител, а за нејзини заменици беа избрани учениците Кристина Дукоска (VIII-2) и Андреј Кузмановски (VIII-1) од централното училиште и ученичката Сара Исени (VII-3) од подрачното училиште.