Обнова на инвентарот на училишната библиотека 2019

Читањето е навика која се стекнува од мали нозе и влијае врз создавање здрави личности. Затоа и училишната библиотека треба да биде пријатно место во кое учениците ќе можат да позајмуваат книги, да читаат, да учествуваат во воннаставни и слободни ученички активности. Нов мебел во училишната библиотека збогатена со лектирни и други изданија, кои се од корист за учениците.