Донација на клима-уред 2019

Во ООУ "Кирил и Методиј" - Стајковци е поставен нов клима-уред во една од училниците, донација од родители на нашите ученици.
Упатуваме огромна благодарност во име на учениците и наставниците, како и до бизнис-секторот на општина Гази Баба и до сите кои ги препознаа нашите добри намери, со цел континуирано подобрување на работните услови во училиштето.