Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка 2019

Одбележување на 16-ти Септември, Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка, преку следење презентации, видеа, работилници и ликовни творби.