Проект МИО: Декорирање на училишниот двор 2019

На 31.05.2019 година, активностите од проектот МИО продолжија и во подрачното училиште во Страчинци - декорирање на училишниот двор со забавно-едукативни игри. 

Активноста ја изведоа учениците од ликовната секција од централното и подрачното училиште, под менторство на наставниците Ели Чочова, Берат Ајрула, Валентина Николовска и дефектологот Лина Милошевска.