Активности за патрониот празник 2019

По повод патрониот празник на училиштето, учениците од одделенска настава проследија презентација за сесловенските просветители, Кирил и Методиј, а потоа одржаа ликовна работилница, каде ги цртаа ликовите на просветителите.