Oпштински натпревар по хемија 2019

На општинскиот натпревар по хемија, одржан на 16.03.2019 година во ООУ „Стив Наумов” - Скопје, под менторство на наставникот по хемија, Маја Цекова, учество зедоа ученици од VIII и IX одделение и ги постигнаа следните резултати:

VIII одделение

- Александар Димковски (38 поени) 

- Кристијан Трајковски (28 поени)

IX одделение

- Јана Илиевска (26 поени)

Ученикот Александар Димковски продолжува со учество на регионалниот натпревар.

Честитки за постигнатиот успех!