Ученичка квизотека 2018/19 (втор круг)

На 12.03.2019 год. во просториите на ДКЦ „Карпош“ – Скопје се одржа вториот круг од натпреварот „Ученичка квизотека 2018/19“. 
На натпреварот учествуваше и нашето училиште, ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, кое се претстави со свои натпреварувачи, под водство на менторот Маја Цекова. Натпреварувачите покажаа одлични познавања од областите општо знаење и групно танцување.