Мобилност во Шпанија 2019

Првата мобилност од проектот “Young Enterpreneurs at School”, финансиран од програмата Еразмус+ КА229, се одржа во училиштето Colegio Público Vadorrey Les Allées во Сарагоса, Шпанија во периодот од 25.02.-01.03.2019, на која учествуваа наставници и ученици од нашето училиште, како и од Полска и Португалија. 

Претставници од нашето училиште беа наставниците: Елена Блажевска, Биљана Арсова и Благородна Сотиров и учениците:

- Мартина Цветковска, Сара Јосимовска, Теодор Спасовки (VI-1)

- Матеја Груевска, Теодор Младеновски, Теодора Младеновска (VII-1)

- Филип Ефремов, Марко Поповски (VII-2) 

Огромна благодарност до училиштето-домаќин, координаторот Lola Tena Sanz, родителите, учениците и целиот тим за прекрасната организација, која опфати учество на едукативни работилници, посета и прием во Градското собрание, посета на карневал и музеи и екскурзија во национален парк.