Обука за интерактивна табла 2019

На 18.01.2019, наставниците од нашето училиште проследија кратка обука за употреба на интерактивна смарт-табла во наставата.