Меѓународно признание „Зелено знаме“ 2018

На 16.11.2018 година, директорот и еко-координаторот од нашето училиште присуствуваа на деветтиот Еко-самит, на кој беше извршено официјално доделување на меѓународното признание за еко-училиште со највисокиот статус - „Зелено знаме". 

Честитки за ова значајно постигнување!