Светски ден на храната 2018

Учениците од одделенска настава го одбележаа 16-ти Октомври, Светскиот ден на храната, преку квиз-презентација и размена на подготвен оброк со своето другарче. 

Целта на оваа активност е да се потсетат на важноста на храната, како и на проблемот со недостиг на храна во светот и глобалната борба против гладта.