Работилница „Арт-музико-танцова терапија“ 2018

Работилница: "Инклузија на ученици со посебни образовни потреби во редовната училишна програма со употреба на арт-музико-танцова терапија"

На 12.10.2018 година во Детскиот културен центар при МКЦ се одржа работилница за наставниците и стручните соработници од нашето училиште на тема "Инклузија на ученици со посебни образовни потреби во редовната училишна програма со употреба на арт-музико-танцова терапија".

Благодарност до обучувачите Јасмина Лукановска и Леонина Корнети Пекевска за корисните совети и идеи за активна вклученост на учениците со посебни потреби во наставниот процес преку искажување емоции и стекнување знаења по пат на цртање, слушање музика и танцување според зададени инструкции.