Училишни клубови на Црвен Крст 2018

На 09.10.2018 година, од страна на Општинската организација на Црвен Крст - Гази Баба беше одржана промоција на училишните клубови на Црвениот Крст, преку кои ќе се зајакне соработката, ќе се промовира Црвениот Крст, како и младинскиот активизам, учениците ќе можат да ги истакнат својот потенцијал, креативност, иновативност и слободното време на еден поинаков, општествено корисен начин.