Детска недела - штафетни игри 2018

По повод Детската недела (01 - 07.10.2018), учениците од одделенска настава реализираат низа активности.

Денес се одржаа спортски штафетни игри, со цел другарување и развивање на спортскиот дух.