Национална акција за чистење отпад 2018

Нашето училиште на 15.09.2018 се вклучи во одбележување на националната акција за чистење отпад со спроведување еколошки активности и едукација за правилно управување со отпадот.