Поставување на термофасада 2018

Поставување на термофасада во ПОУ во Страчинци