Работилница „Поздрав до летото“ 2018

Завршна активност на III-1 и III-2 одделение (07.06.2018)