Спортски игри "Ролеријада" и "Велосипедијада" 2018

На 21.05.2018 година, во чест на претстојниот Ден на училиштето, учениците од трето одделение реализираа спортски игри "Ролеријада" и "Велосипедијада". 
Сите учесници добија дипломи, а на победниците во двете категории им беа доделени и медали.