Регионален натпревар за хор и оркестар 2018

Оркестарот од нашето училиште освои второ место со 89 бода на регионалните натпревари, додека нашите солисти ги постигнаа следните резултати:

- Љубица Георгиевска - второ место (81 бод)

- Марија Јосимовска - трето место (74 бода)

- Нина Ангеловска и Зорана Станковска - пофалница

Честитки за постигнатиот успех на сите ученици и нивниот ментор, Благица Јованова!