Велигденска работилница 2018

Велигденска работилница на учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци со нивните другарчиња од ПООУ - Страчинци во рамки на проектот МИО (03.04.2018)