Ученичка квизотека 2017/18 (втор круг)

На 15.03.2018 година, во просториите на ДКЦ „Карпош“ – Скопје се одржа натпревар во рамките на вториот круг натпревари од „Ученичка квизотека 2017/18“. 
На натпреварот учествуваше и нашето училиште, ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци, кое се претстави со свои натпреварувачи, под водство на менторот Маја Цекова.
Натпреварувачите покажаа одлични познавања од областа на општо знаење и танцови групи. 
Нашата екипа го освои второто место.