Дисеминација 2018

На 25.01.2018 година, предметните наставници од природната група науки Blagorodna Sotirov, Jasmina Jezdic, Maja Cekova и Gabriela Jordanov одржаа дисеминација за наставниците од ООУ Кирил и Методиј за претходно проследената обука „Училишта на 21-от век“, во организација на Британскиот совет.

Дисеминацијата опфати повеќе теми:

- Дигитална писменост
- Критичко размислување и решавање проблеми
- Запознавање со микро:бит компјутери и нивно имплементирање во наставата

Нашето училиште е меѓу 10-те пилот-училишта кои ја проследија оваа обука и ги добија микро:бит компјутерите, кои можат да се искористат за кодирање разни програми и да се применат како ИКТ-новитет.