Благодарница од МОН 2017

Во конкуренција од 10 училишта, ООУ ,,Кирил и Методиј'' - Стајковци, општина Гази Баба, го освои првото место и е прогласено за најбезбедно и најчисто училиште. 
Изборот е извршен од страна на стручна комисија од МОН, врз основа на поднесените апликации и увид во училиштата.