Новогодишно украсување 2017 - 1

Новогодишно украсување на училишниот простор 2017