Новогодишно украсување 2017

Новогодишно украсување на училишниот простор 2017