Erasmus+ 2017

Од 30.10.2017 до 05.11.2017 година, дефектологот Лина Милошевска беше учесник на меѓународниот проект "Creative Arts for Youth Participation" / „Креативни уметности за учество на младите“ во La Vancelle, Франција, поддржан од Erasmus+. На овој настан беа претставени креативни изработки на наши ученици и се презентираа нови техники за развивање на креативноста кај младите.