Златно славејче 2017

На 17.11.2017 година, учениците од одделенска настава, во соработка со родителите и предметниот наставник по музичко образование, Благица Јованова, го посетија детскиот фестивал „Златно славејче“, во спортската сала Vip Arena, каде имаа можност да ги чујат и да се забавуваат со новите детски песнички.