Планетариум 2017

На 26.10.2017 год., учениците од IV и V одд. го посетија Планетариумот и проследија презентација за планетите, ѕвездите, кометите и вселената, содржини што ги изучуваат по предметот Природни науки.