Тродневна екскурзија 2017

Согласно програмата за реализација на екскурзии, во периодот од 26-28.09.2017 година се реализира тродневна екскурзија од наставно-научен и рекреативен карактер со IX-1 и IX-2 одд. Учениците, заедно со нивните класни раководители, Габриела Јорданов и Марина Димоска, го посетија западниот дел на Македонија.