Реконструкција во Страчинци 2017

Во подрачното училиште во Страчинци тековно се одвива реконструкцијата на кровот и внатрешноста на училиштето, која првично започна со замена на прозорците, а целосно ќе биде завршена во текот на летото.
Реконструкцијата ќе овозможи современи инфраструктурни стандарди и услови за непречено извршување на работните активности и поквалитетна реализација на воспитно-образовниот процес.