Училишен оркестар 2017

Училишен оркестар - I место во прва категорија на оркестри од орфови инструменти 2017