Зоолошка градина 2017

Посета на Зоолошката градина - Црвен Крст 2017