Театар за деца и младинци 2017

На 07.04.2017 година, учениците од I до IV одделение го посетија Театарот за деца и младинци, каде со големо задоволство и интерес ја проследија театарската претстава „Цветната улица“.