Обука за прва помош и заштита 2017

Група ученици од нашето училиште беа дел од предавањето и обуката за прва помош и заштита, која се одржа во просториите на Црвен Крст - Гази Баба. Сите ученици активно учествуваа и се здобија со знаење како да помогнат во случај на незгода.