Работилница за изработка на маски 2017

На 31.03.2017 година, по повод Денот на шегата, 1-ви Април, се одржа работилница за изработка на маски со учениците од одделенска настава. Работилницата беше во организација на Црвен Крст.